Inspectorul Padurii

  InspectorulPadurii.ro este o metoda automata de identificare a taierilor ilegale din Romania.

 

Pentru informatii suplimentare accesati link-ul de mai jos


Despre instituție

Garda Forestieră București este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Ialomița, Ilfov, Călărași, Constanța, Giurgiu, Teleorman și București.

În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.

Garda Forestieră București funcţionează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiinţarea Gărzilor Forestiere şi a H.G. nr. 743 din 09 septembrie 2015 privind organizarea şi funcţionarea Gărzilor Forestiere.


Misiunea și obiectivul general al Gărzilor Forestiere


Județe arondate

Județe arondate