>>Pentru textul complet al fiecarei legi accesati va rog urmatorul link >>


HOTARARE Nr 1004 2016


LEGE Nr. 171/2010

Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2016


ORDIN AUTORIZARE PIETE/TARGURI POMI CRACIUN

ORDIN Nr. 1073/79 din 17 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de autorizare a pieţelor, tārgurilor, oboarelor şi a burselor de mărfuri pentru comercializarea materialelor lemnoase


HG nr 470 MODIFICATA CU HG 787

Hotărārea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn


OM 596 MODIFICAT CU OM 728.doc

ORDIN nr. 596 din 26 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase


ORDIN Nr. 596 din 24 iunie 2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase


Lege nr. 46/2008- CODUL SILVIC

LEGE nr. 46/2008- Codul Silvic, cu modificările şi completările ulterioare ( M.Of. nr. 238 din 27 martie 2008 )


Ordin nr. 1346/2011

ORDINUL MINISTRULUI MEDIULUI ŞI PĂDURILOR nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare ( M.Of. nr. 346 din 18 mai 2011 )


Ordin nr. 616/2004

ORDINUL MINISTRULUI AGRICULTURII,PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE nr. 616 din 23 august 2004 privind aprobarea Normei tehnice pentru punerea in valoare si exploatarea exemplarelor de cires din arboretele de amestec( M.Of. nr. 809 din 2 septembrie 2004)