Metodologia cu privire la calcularea duratei de completare a unui formular sau a unei cereri


Documentele necesare autorizarii pietei, targului, oborului pentru comercializarea materialelor lemnoase, inclusiv pomi de Craciun


Model cerere autorizare piete, targuri, oboare, pentru comercializare material lemnos


Precizari referitoare la transportul materialelor lemnoase15092020


Scoatere terenuri din fond forestier

Terenuri forestiere cu suprafata pana la 1 ha: 1. Solicitarea beneficiarului de scoatere definitive sau temporara a terenului din fondul forestier national, adresata Garzii Forestiere Bucuresti; 2. Memoriu justificativ privind necesitatea scoaterii terenului din fondul forestier national; 3. Plan de incadrare in zona; 4. Plan de situatie al amplasamentului care urmeaza a fi ocupat precum si, dupa caz, a terenului care se preda in compensare care trebuie sa...

Vezi tot


Acte necesare pentru eliberarea autorizatiei de confectionare a dispozitivului de marcat material lemnos rotund, cioplit sau ecarisat

Certificat de inregistrare (copie autentificata la notar) Anexa la certificatul de inregistrare pentru punctul de lucru deschis Act constitutiv sau statut Hotarare Judecatoreasca de infiintare Certificat constatator de la Registrul Comertului (pentru punctual de lucru deschis) Autorizatie de mediu (daca este cazul) Atestat de exploatare (daca este cazul) Contract de munca pe perioada nedeterminata cu persoana cu...

Vezi tot


Formular reclamaţie răspuns negativ solicitare informaţii publice conform Legii nr. 544/2001


Formular reclamaţie intārziere răspuns solicitare informaţii publice conform Legii nr. 544/2001


DOCUMENTATIE NECESARA PENTRU ELIBERAREA ACORDULUI


CERERE eliberare acordul de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special


CERERE ciocan de marcat